Basic View  |  Expanded View

JEI Letters

PDF PDF
Zichi Wang; Xinpeng Zhang; Zhaoxia Yin
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.050501
PDF PDF
Qianying Huang; Xiaohong Zhang; Sheng Huang; Dan Yang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.050502

Special Section on Intelligent Surveillance for Transport Systems

PDF PDF
Louahdi Khoudour; Yassine Ruichek; Sergio A. Velastin
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.051201

Open Access Open Access

PDF PDF
Chunsheng Liu; Faliang Chang; Chengyun Liu
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.051202
Topics: Roads, Sensors
PDF PDF
Mohammad Shokrolah Shirazi; Brendan Tran Morris
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.051203
PDF PDF
Pablo Barcellos; Vitor Gomes; Jacob Scharcanski
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.051205
PDF PDF
Zezhi Chen; Tim Ellis; Sergio A. Velastin
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.051206
PDF PDF
Alain Crouzil; Louahdi Khoudour; Paul Valiere; Dung Nghy Truong Cong
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.051207
PDF PDF
Houssam Salmane; Louahdi Khoudour; Yassine Ruichek
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.051208
Topics: Optical flow

Regular Articles

PDF PDF
Shanshan Wei; Zhiqiang He; Wei Xie
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053001
Includes: Supplemental Content
PDF PDF
Wei Liu; Xiaogang Chen; Qiang Wu; Jie Yang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053003
PDF PDF
Jiangmin Tian; Guoyou Wang; Jianguo Liu; Yuanchun Xia
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053005
PDF PDF
Belal Khaldi; Mohammed Lamine Kherfi
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053007
Topics: Matrices
PDF PDF
Chang-Wei Wu; Hou-Qiang Zhao; Song-Xiao Cao; Ke Xiang; Xuan-Yin Wang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053009
PDF PDF
Petr Kellnhofer; Tobias Ritschel; Karol Myszkowski; Hans-Peter Seidel
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053014

Open Access Open Access

PDF PDF
Anna Zhu; Guoyou Wang; Yangbo Dong
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053018
PDF PDF
Hua Yang; Lianzheng Chen; Yifan Chen; Yong Lee; Zhouping Yin
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053019
PDF PDF
Cong Yang; Weiguo Wu; Yuanqi Su; Yiwei Wu
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053020
PDF PDF
Kun He; Dan Wang; Xiuqing Zheng
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053022

Open Access Open Access

PDF PDF
Jiapeng Liu; Bin Liu; Tao Fang; Hong Huo; Yuming Zhao
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053025
PDF PDF
Xujie Li; Hanli Zhao; Hui Huang; Lei Xiao; Zhongyi Hu; Jingkai Shao
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053031
PDF PDF
Chuanyun Wang; Shiyin Qin
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053032
PDF PDF
Kensuke Nakamura; Byung-Woo Hong
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053035
PDF PDF
Weijie Huang; Guoshan Zhang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.25.5.053038
  • Don't have an account?
  • Subscribe to the SPIE Digital Library
  • Create a FREE account to sign up for Digital Library content alerts and gain access to institutional subscriptions remotely.
Access This Article
Sign in or Create a personal account to Buy this article ($20 for members, $25 for non-members). To gain a full PDF access.
Access This Proceeding
Sign in or Create a personal account to Buy this article ($15 for members, $18 for non-members).
Access This Chapter

Access to SPIE eBooks is limited to subscribing institutions and is not available as part of a personal subscription. Print or electronic versions of individual SPIE books may be purchased via SPIE.org.