Basic View  |  Expanded View

Special Section on Quality Control by Artificial Vision: Nonconventional Imaging Systems

PDF PDF
Pierre Dubosclard; Stanislas Larnier; Hubert Konik; Ariane Herbulot; Michel Devy
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.061116
PDF PDF
Vincent Daval; Frederic Truchetet; Olivier Aubreton
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.061120
PDF PDF
Qi Wang; Tie Zhang; Zhenlin Cai; Nan Jiang; Jiamei Wu; Xiangde Zhang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.061121
Topics: Head, Inspection

Special Section on Ultrawide Context- and Content-Aware Imaging Part II

PDF PDF
Jian Yang; Xin Wang; ZhenYou Dai
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.061205
PDF PDF
Zhenyou Dai; Xin Wang; Jian Yang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.061206

Regular Articles

PDF PDF
Xiaochao Zhao; Yaping Lin; Bo Ou; Junfeng Yang; Zhelun Wu
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.063003
PDF PDF
Daniel L. Marks; Lauren M. Bange; David J. Brady
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.063006
PDF PDF
Riti Sharma; Andreas Savakis
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.063007
Topics: Eye
PDF PDF
Shizheng Zhang; Dan Yang; Sheng Huang; Xiaohong Zhang; Ying Qu; Liyun Tu; Zemin Ren
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.063010
PDF PDF
Shifu Zhou; Dan Zeng; Wei Shen; Zhijiang Zhang; Qi Tian
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.063018
PDF PDF
Wenliang Tang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.063019
PDF PDF
Guang Huo; Yuanning Liu; Xiaodong Zhu; Hongxing Dong; Fei He
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.063020
PDF PDF
Wing Hon Woo; Mani Maran Ratnam; Kin Sam Yen
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.063021
PDF PDF
Abdenour Hadid; Mohammad Ghahramani; Vili Kellokumpu; Xiaoyi Feng; John Bustard; Mark Nixon
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.063022
PDF PDF
Hongjian Zhao; Shixiong Xia; Rui Yao; Qiang Niu; Yong Zhou
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.24.6.063023
Topics: Cameras, Video
  • Don't have an account?
  • Subscribe to the SPIE Digital Library
  • Create a FREE account to sign up for Digital Library content alerts and gain access to institutional subscriptions remotely.
Access This Article
Sign in or Create a personal account to Buy this article ($20 for members, $25 for non-members). To gain a full PDF access.
Access This Proceeding
Sign in or Create a personal account to Buy this article ($15 for members, $18 for non-members).
Access This Chapter

Access to SPIE eBooks is limited to subscribing institutions and is not available as part of a personal subscription. Print or electronic versions of individual SPIE books may be purchased via SPIE.org.