Basic View  |  Expanded View

Special Section on Video Surveillance and Transportation Imaging Applications

PDF PDF
Robert Loce; Eli Saber
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041101

Open Access Open Access

PDF PDF
Cong Wu; Bo Li; Shu Shen; Qimei Chen
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041102
PDF PDF
Satyam Srivastava; Edward J. Delp
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041103
PDF PDF
Jie Hou; Yao-bin Mao; Jin-sheng Sun
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041108
PDF PDF
Orhan Bulan; Robert P. Loce; Wencheng Wu; YaoRong Wang; Edgar A. Bernal; Zhigang Fan
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041109

Open Access Open Access

Topics: Video, Cameras
PDF PDF
Yang Cai; Andrew Bunn; Peter Liang; Bing Yang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041110
PDF PDF
Brendan Tran Morris; Mohan Manubhai Trivedi
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041113

Open Access Open Access

PDF PDF
Orhan Bulan; Edgar A. Bernal; Robert P. Loce
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041116

Open Access Open Access

Topics: Cameras, Video
PDF PDF
Bin Wang; Yu Liu; Wenhua Xiao; Wei Xu; Maojun Zhang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041118
PDF PDF
Robert P. Loce; Edgar A. Bernal; Wencheng Wu; Raja Bala
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041121

Open Access Open Access

PDF PDF
Mohammad Javad Fadaeieslam; Mohsen Soryani; Mahmood Fathy
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041122
Topics: Cameras, Rods, Video, Matrices
PDF PDF
Ruzhong Cheng; Yong Zhao; Zhichao Li; Weigang Jiang; Xin’an Wang; Yong Xu
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041123

Open Access Open Access

Includes: Supplemental Content

Regular Articles

PDF PDF
Zhiwei Qiao; Gage Redler; Howard Halpern
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043002
Topics: Sensors
PDF PDF
Tao Li; Xiaohua Wang; Weihe Wang; Aggelos K. Katsaggelos
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043003
PDF PDF
Tian Shu; Yongan Zheng; Zhongke Shi
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043005
Includes: Supplemental Content
PDF PDF
Mohammad Fakhredanesh; Mohammad Rahmati; Reza Safabakhsh
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043007
PDF PDF
Lu Cao; Fons J. Verbeek
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043008
PDF PDF
Kazem Qazanfari; Reza Safabakhsh
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043009
PDF PDF
Amara Bekhouch; Noureddine Doghmane
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043010
PDF PDF
Fenge Chen; Guorui Ma; Liyu Lin; Qianqing Qin
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043014
PDF PDF
Haina Jiang; Li Zeng
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043017
PDF PDF
Yi Zhang; Damon M. Chandler
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043025
PDF PDF
Chaobo Min; Junju Zhang; Benkang Chang; Baohui Zhang; Yingjie Li
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043026
Includes: Supplemental Content
Topics: Quantization, Video
PDF PDF
Xiaoqiang Zhang; Z. Jane Wang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043029
PDF PDF
Wenbin Ouyang; Rongwu Wang; Bugao Xu
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043031
PDF PDF
Tieling Chen; Jun Ma; Zhongmin Deng
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043032
PDF PDF
Ran Wang; Xijian Ping; Mankun Xu; Tao Zhang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043033
PDF PDF
Yi Zhan; Mingyue Ding; Xuming Zhang
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043034
PDF PDF
Hong Han; Jianfei Zhu; Zhen Lei; Shengcai Liao; Stan Z. Li
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.043035

Book Reviews

PDF PDF
Louis J. Beato
J. Electron. Imaging.   doi: 10.1117/1.JEI.22.4.049901

Open Access Open Access

  • Don't have an account?
  • Subscribe to the SPIE Digital Library
  • Create a FREE account to sign up for Digital Library content alerts and gain access to institutional subscriptions remotely.
Access This Article
Sign in or Create a personal account to Buy this article ($20 for members, $25 for non-members). To gain a full PDF access.
Access This Proceeding
Sign in or Create a personal account to Buy this article ($15 for members, $18 for non-members).
Access This Chapter

Access to SPIE eBooks is limited to subscribing institutions and is not available as part of a personal subscription. Print or electronic versions of individual SPIE books may be purchased via SPIE.org.